Aquasofi SRL - Proiectare - Studii - Obtinere Avize Apele Romane
Servicii
STUDII
AQUASOFI SRL este atestata de Ministerul Mediului Apelor si Padurilor in domeniile:
  • intocmirea studiilor hidrologice;
  • intocmirea studiilor de gospodarire a apelor;
  • elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.
 
Elaboram urmatoarele categorii de studii:
  • Studiu hidrologic privind debitele maxime de apa – este necesar pentru dimensionarea lucrarilor hidrotehnice sau hidroedilitare si pentru studierea inundabilitatii amplasamentelor proiectelor.
  • Studiu de gospodarire a apelor (studiu de inundabilitate) – este necesar pentru stabilirea limitelor de inundabilitate
  • Studiu tehnic zonal – este necesar pentru obtinerea Avizului de Gospodarire a Apelor pentru lucrari de decolmatare/reprofilare prin exploatare de agregate minerale, instalatii de prelucrare a agregatelor minerale din albii sau malurile cursurilor de apa, cuvetele lacurilor si baltilor si din terase
  • Studii de atenuare a undelor de viitura
  • Studii de teren (masuratori topografice) – oferim servicii de topografie in cadrul proiectelor pe care le elaboram.
ETAPELE UNUI PROIECT
MOD DE LUCRU

1

SEMNARE CONTRACT

Discutam termenii si semnam contractul.

2

BRAINSTORMING

Echipa noastra prezinta solutiile viabile.

3

REALIZARE PROIECT

Realizam proiectul respectand specificatiile stabilite.

4

FINALIZARE PROIECT

Finalizam proiectul si ne asiguram ca este conform asteptarilor.